Cursus Voeding in het verpleeghuis: van aandacht tot aanpak

Voeding in het verpleeghuis: van aandacht tot aanpak

Doelstelling van deze intensieve, interactieve cursus is de relevante leeftijd- en probleemspecifieke voedingskundige kennis op peil te brengen alsmede inzicht te verschaffen in de relatieve bijdrage van voedingstherapie aan functionaliteit, morbiditeit en welzijn van de oudere patint en de verpleeghuisbewoner.
Daarnaast zal uitgebreid ingegaan worden op implementatie van de multidisciplinaire richtlijn vocht en voeding in het verpleeghuis.

De cursus is bedoeld voor verpleeghuisartsen en dietisten.

Data: 1-3 oktober 2007
Locatie: Kasteel Vaalsbroek, Vaals
 

 

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van