Cursus Voeding: een kwestie van Balans

Voeding: een kwestie van Balans - (patho)fysiologische en therapeutische aspecten van voeding op de kinderleeftijd

Het bereiken en behouden van een optimale voedingstoestand is voor kinderen van levensbelang. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten maken het voor kinderartsen nodig hun kennis ook op dit gebied voortdurend te actualiseren. Deze MINT cursus biedt daartoe een unieke mogelijkheid.

De programmacommissie, ondersteund door een team van gengageerde ervarings- en inhoudsdeskundigen heeft een mooi interactief programma voorbereid. Door middel van casustiek en probleemgestuurd onderwijs zal er onder andere aandacht worden besteed aan de perinatale voedingsbehoeftes van het (on)geboren kind, darmpathologie en de metabole consequenties en behandelingsmogelijkheden van pediatrische ondervoeding en adipositas bij kinderen.

De cursus is bedoeld voor Nederlandse en Vlaamse kinderartsen en kinderartsen i.o.

Deze cursus is door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde geaccrediteerd met 15 punten.

Curcusinformatie & Programma ►

Locatie: Kasteel Vaalsbroek, Vaals
 

Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van